Meridyen Terapi - Est'e Q

Meridyen Terapi

Meridyen Terapi

Boyun ve bel fıtığı başta olmak üzere her türlü ağrı tedavisinde, postür bozukluklarında, kas romatizmalarında, yumuşak doku romatizmaları, kireçlenme, cilt problemleri, uyku problemleri, yorgunluk sendromları, menopozla ilişkili şikayetlerde, huzursuz bacak, inme, parkinson gibi nörolojik hastalıklarda, mide-barsak problemleri, hemoroid, prostat hastalıkları gibi çok sayıda hastalıkta etkili bir terapi yöntemidir

Tüm hastalıkların temelinde meridyenlerimizdeki enerji ve bilinç akışındaki dengesizlikler, tıkanıklıklar ve zayıflıklar yatar. Hastalıkların ve ağrıların tam olarak iyileşmesi de ancak meridyenlerin akışlarının dengesini tekrar kazanmasıyla mümkündür.

Meridyen Terapi Faydaları

 • Toksinlerin atılmasına, kan dolaşımının ve metabolizmanın iyileşmesini sağlar.
 • Hücre aktivasyonun artması, bağışıklığın güçlenmesi ve organizmanın yenilenmesine katkı sağlar.
 • Ödemin atılması, kemik ve kasların güçlenmesi ve uyku kalitesinin artmasına katkı sağlar.
 • Enerji kanallarının serbest kalması ve damar yollarındaki tıkanıklığın ortadan kalkmasında destekleyici etkisi vardır.
 • Endokrin sistemini düzenler ve dermatolojik olarak onarım sağlar.
 • Metabolizmayı ve kilo verme sürecini hızlandırır.

Meridyen Terapi Faydaları

 • Toksinlerin atılmasına, kan dolaşımının ve metabolizmanın iyileşmesini sağlar.
 • Hücre aktivasyonun artması, bağışıklığın güçlenmesi ve organizmanın yenilenmesine katkı sağlar.
 • Ödemin atılması, kemik ve kasların güçlenmesi ve uyku kalitesinin artmasına katkı sağlar.
 • Enerji kanallarının serbest kalması ve damar yollarındaki tıkanıklığın ortadan kalkmasında destekleyici etkisi vardır.
 • Endokrin sistemini düzenler ve dermatolojik olarak onarım sağlar.
 • Metabolizmayı ve kilo verme sürecini hızlandırır.

Yardımcı Olduğu Rahatsızlıklar

İskelet ve kas sistemi hastalıkları (boyun ve bel fıtığı, postür bozuklukları, kireçlenme, kas romatizmaları, inme, yumuşak doku romatizmaları, huzursuz bacak sendromu)

 • Ağrı Sendromları.
 • Cilt Problemleri
 • Uyku Problemleri
 • Hemoroid
 • Mide-Bağırsak Sorunları
 • Menopoz Şikayetleri
 • Yorgunluk Sendromları
 • Parkinson
 • Prostat Hastalıkları
 • Metabolizmayı Hızlandırarak Kilo Verme Sürecini Kısaltmak

Yukarıda yer alan rahatsızlıklar ve daha birçok soruna ilişkin uygulamalar yapılmaktadır.

Kimlere Yapılmaz?

 • Gebelere,
 • İleri Düzeyde Kalp Veya Tansiyon Hastalarına,
 • Kalp Pili, Stent Ve Beyin Pili,
 • Vücudunda Platin, Eklem Protezi, Tümörü, Aktif Enfeksiyonu, Kırığı Veya Kanama Bozukluğu, Kanında Pıhtılaşma Sorunu Olanlara,
 • İleri Derece Yaşlılara,
 • Şizofren Hastalarına
 • Sekiz Yaşından Küçüklere Uygulanmaz.

Meridyen Terapisi Nedir?

Meridyenler, sinir sistemi ve dolaşım sistemi gibi, tüm bedeni, entegre bir bütün olarak bağlarlar. Hatta geleneksel çin tıbbı meridyen teorisinde, meridyenler sadece beden dahilinde iletişimi sağlamakla kalmaz, organlarımızla duyularımız, dokularımız, duygu ve düşüncelerimiz arasındaki iletişim ve uyumu sağlarlar. Meridyen sistemi, tam anlamıyla, beden, zihin ve ruhun bütünlüğünü, işlevsel bir biçimde tanımlar.

Geleneksel çin tıbbı’nda, meridyen enerji akışının tıkanması ve dengesini yitirmesi, hastalığın başlıca sebebi olarak görülür. Enerji akışının tam olarak nerelerde, ne sebeplerle ve nasıl tıkandığının veya dengesini yitirdiğinin belirlenmesi ve buna bağlı olarak yeniden açılması ve dengelenmesi ise, tüm hastalıkların başlıca ve temel tedavi yöntemidir. Hangi teknik veya teknikler grubu kullanılırsa kullanılsın, meridyen terapisi metodlarının tümünün ortak amacı budur.

İnsan Vücudundaki Meridyenler

Merkez Meridyen:

Dengede olduğunda yaratıcılık, şefkatli ve kendi merkezimizde oluruz.

Dengesiz olduğunda karamsarlık içinde oradan oraya savruluruz ve gaddar oluruz.

 

Yönetici Meridyen:

Dengede olduğunda: Öz güvenli, inisiyatifli, üretken, koşullara kolayca adapte olabilir. İnsan gücünü bilir, bu gücü kendinde ve çevresinde abartmadan övmeden kullanır.

Dengesiz olduğunda: Geçmişin şimdiye egemen olması, kendine zarar vermesi ve kontrolü yitirmesine neden olur.

 

Mide Meridyeni

Dengede olduğunda: Başkalarının duygularına duyarlılık gelişkin empati kurar.

Dengesiz olduğunda: Depresyon ve takıntılı olur.

 

Dalak Meridyeni

Dengede olduğunda: Hayattan tat alabilmek, yeni düşünce ve fikirlere acık olabilmek, geleceğe güven duymamızı sağlar.

Dengesiz olduğunda: Hayattan tat almama, endişeli ve gelecek kaygısının olmasına neden olur.

 

Kalp Meridyeni:

Kastan oluşmuş bir organımızdır. Kalp kendi elektriğini kendisi üretir. Ayrıca kendi kendisini düzenleyen bağımsız sinir sistemine sahiptir. Anne rahminde de beyin oluşmadan önce kalbimiz atmaya baslar.

Dengede olduğunda: Haz duygusu, çocuk neşesi gibi içten kahkaha, fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal canlılık hisseder.

Dengesiz olduğunda: Panikli, vesveseli, kaprisli, dar ve tutucu bakış acısına sahip oluruz.

 

İnce Bağırsak Meridyeni

Dengede olduğunda: İnsan içinde özgürlük ve haz duygusu hisseder.

Dengesiz olduğunda: Eleştiri ve alay edilme korkusu ve kendi sınırlarını bilemez hale gelir.

 

Kalın Bağırsak Meridyeni

Dengede olduğunda: Dik ve dengeli bir yürüyüş, kendini güçlü ve öz güvenli her şeye hazırlıklı hissetmemize neden olur.

Dengesiz olduğunda: Geçmişe takılı kalır ve affedememe korkusunu yaşar.

 

Mesane Meridyeni (İdrar Torbası)

Dengede olduğunda: Sağlıklı, merak duygusu, öğrenme ve kendini geliştirme arzusuyla dolar.

Dengesiz olduğunda: Korkulara boyun eğer, kendisinin ve başkalarının hatalarını ölçüsüz yargılayıcı davranır.

 

Böbrek Meridyeni

Dengede olduğunda: Hayata objektif bakış ve başı dik yürüye bilmemizi sağlar.

Dengesiz olduğunda: Ziyankarlık, savurganlık ve cimri davranır.

 

Dolaşım (Cinsellik) Meridyeni

Dengede olduğunda: Haz duygusunu fazlasıyla yaşarız.

Dengesiz olduğunda: Uyku sorunları, baş ağrısı, heyecan ve panik içinde olur.

 

Safrakesesi Meridyeni

Dengede olduğunda: Ayakları yere basan kendinden emin ve özgürlük duygusu verir.

Dengesiz olduğunda: Saçına başına görünüşüne özensizlik ya da aşırı özen göstermeye çalışır, hazımsızlık duygusu yaşarız.

 

Karaciğer Meridyeni

Dengede olduğunda: Serin kanlı, hayata karşı acık fikirli olmamızı sağlar.

Dengesiz olduğunda: Sürekli savunma duruşunda olmamızı ve hayata kızgınlık duygusuyla bakarız.

 

Akciğer Meridyeni

Dengede olduğunda: Rahat nefes almamızı ve rahat konuşmamızı sağlar.

Dengesiz olduğunda: nefes almamız zorlaşır, yüksek sesle konuşma ihtiyacı duyar tutuk konuşuruz.

Hastalıkların Sebepleri

Geleneksel çin tıbbı’nın eski metinlerinde denir ki: “pek çok hastalık vardır, ama aslında tüm hastalıkların pek az sebebi vardır”. Meridyen enerjisinin tıkanmasını sağlayarak hastalıklara zemin açan birkaç sebep belirtilir. Bunlardan en önemlileri, duygularımızı aşırı bir şekilde deneyimlemek, yanlış yemek yemek, yetersiz miktarda hareket etmek ve yeteri kadar dinlenmemektir. Bunlar dışında kazalar ve zehirlenmeler vardır.

Bu sebepten dolayı, geleneksel çin tıbbı, meridyen terapileri ve bitkisel tıp gibi tedavi metodlarının yanısıra, beslenme ve yaşam tarzının düzeltilmesi ve dengelenmesini de önemle vurgular. Bunlardan da önemlisi, hastanın psikolojisinin olumlu yönde teşvik edilmesi, duyguların dengelenmesi ve kişinin iyileşebileceği ve tamamen sağlıklı olabileceği arzu ve inancını kazanmasıdır.

Meridyen terapisinin, özünde hastalığa göre değil, kişiye göre tedavi uygulamayı amaçlamasını vurgulamalıyız. Geleneksel çin tıbbı’nın en eski metinlerinde denir ki: “pek çok hastalığa aynı tedavi uygulanabileceği gibi, tek hastalığa pek çok farklı tedavi uygulanabilir. Hangi hastalığa hangi tedavi uygulanacağı, hastalığa göre değil, hastaya göre belirlenir”. Diğer bir deyişle, hastalığın ne olduğu kadar, hastalığa sahip olan kişinin kim olduğu da, büyük önem taşır.

Hastalığı değil de, kişinin kim olduğunu temel almanın diğer önemli yanı da şudur: bilinç, odaklandığı şeyin gerçekliğini güçlendirir. Bu yüzden, hastalığın kendisi, ne terapistin, ne de hasta olan kişinin, bilinçlerinin odak merkezi olmamalıdır. Konvansiyonel tıbbın düştüğü belki de en büyük hata budur. Meridyen terapisi, kişinin özünde kim olduğunu anlamaya çalışır ve bunu baz alarak, kişinin varlığının temelini oluşturan yaşam enerjisinin, bozulmuş ahenk ve dengesini yeniden sağlar. Yani meridyen terapisi, sağlığı yüzeysel, semptomatik ve geçici olarak değil, kökten, bütünsel ve kalıcı olarak sağlama bilimi ve sanatıdır.

Meridyen Terapisi Nasıl İşler?

Geleneksel Çin Tıbbı’na göre insan fizyolojisinin temelini, yaşam enerjisi ve genetik bilgiyi taşıyan bir enerji meridyenleri ağı oluşturur. Meridyenlerin önemli bir görevi de, insanların iç enerjileriyle, dış dünyanın etkileşimini sağlamaktır. Geleneksel Çin Tıbbı’nda denir ki: “Meridyenler sayesinde içeride ne oluyorsa, dışarıdan görünür ve dışarıdan ne yapılırsa, içeriyi etkiler.”

Meridyenler üzerinde, bu iç-dış etkileşiminin daha güçlü olduğu belirli noktalar vardır. Akupunktur noktaları olarak bilinen bu noktalar, karmaşık bir elektrik devresinin sigorta kutuları gibi ulaşılabilir yerlere yerleştirilmiştir ve enerjinin akışını kontrol ederler. Enerji akışı bir bölgede aşırı artar veya yetersiz kalırsa sigorta gibi atabilir veya kilitlenirler. Bu yüzden, bir meridyen terapisi metodu olan jin shin jyutsu’da bu noktalara “enerji güvenlik kilitleri” denir. Bu noktalardan biri kilitlendiğinde, onun bağlı olduğu tüm meridyenin enerjisi ve onunla yakın bağlantılı diğer meridyenler, ayrıca noktanın bulunduğu alan, bu tıkanıklıktan etkilenir. Bu durumda, dengesizliğin başlangıcıdır. Eğer tedavi edilmezse, bu dengesizlik zaman içinde, bağlantılı dokuların ve organların, işlevlerine devam etmek, arınmak ve yenilenmek için ihtiyaçları olan yaşam enerjisinden mahrum kalmalarına ve dolayısıyla hastalığın oluşmasına sebep olur.

Bu süreci tersine döndürmek için, tam olarak hangi meridyenlerin, ne şekilde dengelerini yitirdiklerini, ve üzerlerindeki hangi noktaların kilitlendiğini tespit etmemiz ve bu noktalardaki enerji akışını açarak dengeyi tekrar sağlamamız gerekir. Ciddi bir hastalık oluşmuş olsa bile, bedenin daha hızlı ve tamamen iyileşebilmesi için ihtiyacı olan en önemli yardım, yaşam enerjisinden mahrum kalmış bölgelere, enerjinin yeniden ulaşmasının sağlanmasıdır.

Şimdi Randevu Alın ve Kampanyalarımızdan Yararlanın.